Frederiksbjerg-Gruppen

En interessegruppe af borgere der arbejder for by-miljøet på Frederiksbjerg

Links til steder om Frederiksbjerg..

Meld dig ind i Frederiksbjerg-gruppen!

Vil du have medindflydelse på udviklingen af dit by-område?

Udfyld felterne nedenfor med med dit navn, adresse og e-mail.
Så bliver du inviteret til næste medlemsmøde.

 

Aarhus Kommune inviterer til Borgermøde og Høring om -

FREDERIKSBJERG -

Kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade

Borgermøde:
Borgermøde afholdes den 24. november 2014 kl. 19.30
Sted: Rådhuset i receptionslokalet ved Rådhushallen.

Høringsperiode:
Kommentarer, idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 2 kan herudover fremsendes inden høringsfristens udløb den 19. december 2014

Kommentarer, idéer og forslag sendes til: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

     eller pr. post til:

Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne synspunkter blive vurderet og indgå i byrådets beslutningsgrundlag om de nye planbestemmelser for området.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 2 om Frederiksbjerg kan ses her (PDF-fil 38 MB)

 

frederiksbjerg - invitation

Borgermøde

24.11.14 kl. 19.30 på Rådhuset.....

Det handler om fremtiden for
dit byområde.

frederiksbjerg-gruppens mål

22.10.2013

Til beboere og handlende...

"Frederiksbjerg-gruppen" blev stiftet på et møde den 25. februar 2013.

Gruppen blev dannet på baggrund af kommunens ønske om, at indlede en proces fra januar 2013 omkring borgerinddragelse i byggesager på Frederiksbjerg.

 

FREDERIKSBJERG-GRUPPEN har foreløbig formuleret tre mål..

 

Læs Frederiksbjerg-Gruppens målformulering (PDF)