Frederiksbjerg-Gruppen

En interessegruppe af borgere der arbejder for by-miljøet på Frederiksbjerg

Kan processen på Frederiksbjerg blive en model for borgerinddragelse omkring nybyggeri i Aarhus bys historiske kvarterer og sætte gang i en værdidebat om arkitektur og udvikling i disse sårbare byområder. Se indslag i nyhederne fra TV2 Østjylland den 3. februar.

Links til steder om Frederiksbjerg..

Meld dig ind i Frederiksbjerg-gruppen!

Vil du have medindflydelse på udviklingen af dit by-område?

Udfyld felterne nedenfor med med dit navn, adresse og e-mail.
Så bliver du inviteret til næste medlemsmøde.

 

"Frederiksbjerg-gruppen" blev stiftet på et møde den 25. februar 2013.

Gruppen blev dannet på baggrund af kommunens ønske om, at indlede en proces fra januar 2013 omkring borgerinddragelse i byggesager på Frederiksbjerg:

"Forløb af byggesager i området omkring Jægergårdsgade har vist behov for et bedre planlægningsmæssigt grundlag for håndtering af sagerne. Processen skal afprøve og drage erfaringer med nye former for borgerinddragelse, så der i højere grad sikres en forankring i lokalområdet i forhold til områdets udviklingsmuligheder, og dermed også måden sagerne behandles på i Planlægning og Byggeri".

Frederiksbjerg-Gruppen består af medlemmer og bestyrelse. Bestyrelsen har 20 medlemmer. Der er medlemsmøde i februar og september.

På møderne drøftes alle aktuelle spørgsmål om kvarterets miljø. Februar-mødet vælger 50% af bestyrelsen for en 2-årig periode.

Bestyrelsen holder løbende kontakt med Aarhus kommune. Ved disse møder fremlægger bestyrelsen de synspunkter, som medlemmerne har givet udtryk for ved møderne i Frederiksbjerg-Gruppen.

Gruppen har repræsentation af såvel beboere i området omkring Jægergårdsgade som forretningsdrivende i Jægergårdsgade.

Frederiksbjerg-gruppen er åben for alle borgergrupper på Frederiksbjerg, som arbejder for en sikring af de bevaringsværdige miljøer på Frederiksbjerg. 

Det er gruppens mål, at holde en løbende dialog i gang med kommunen omkring enkeltsager, principielle spørgsmål, og det sæt af retningslinjer, kommunen har annonceret at udarbejde i 2013. 

Frederiksbjerg-gruppen har indtil nu udarbejdet et katalog af retningslinjer grupperet efter tre temaområder som medlemmerne, foreløbig, har besluttet. De tre tema-områder er:

  1. Bevaringsværdige arkitektoniske miljøer
  2. Fortætnings problematikken
  3. Trafikmiljøet

Kataloget der er Frederiksbjerg-Gruppens bud på nogle svar på hovedelementerne/problematikkerne i hvert af de nævnte 3 fokusområder kan ses her.

Referater fra gruppens møder vil blive lagt på www.stopprojektet/frederiksbjerg-gruppen.

frederiksbjerg - invitation

24.11.14 kl. 19.30 på Rådhuset

Borgermøde

Det handler om fremtiden for
dit byområde.

frederiksbjerg-gruppens mål

22.10.2013

Til beboere og handlende...

"Frederiksbjerg-gruppen" blev stiftet på et møde den 25. februar 2013.

Gruppen blev dannet på baggrund af kommunens ønske om, at indlede en proces fra januar 2013 omkring borgerinddragelse i byggesager på Frederiksbjerg.

 

FREDERIKSBJERG-GRUPPEN har foreløbig formuleret tre mål..

 

Læs Frederiksbjerg-Gruppens målformulering (PDF)